Kari- Anne Aanerud fra Landbrukets HMS vil ta for seg temaene støveksponering og sikrere traktorkjøring på HMS møte i Rælingen landbrukslag i kveld 17.10.12.

Møtet er også åpent for interesserte som ikke er medlem i Rælingen Landbrukslag.
Ta kontakt med leder Vigdis L. Smith tlf. 926 34 735