Akershus sin fylkesleder Odd – Einar Hjortnæs var første mann på talestolen etter Myhres foredrag. Som fylkesleder møter Odd – Einar ofte sentrale politikere og media journalister. Han opplever et stort kunnskapsbehov hos disse og bekrefter Myhres påstand om at det er en kamp om virkelighetsbeskrivelsen. Hva slags samfunnsutvikling Norge, mente Hjortnæs at det vil ha vil bli en kamp i skjæringspunktet mellom en økonomi som skal være bygget på verdiskapning innen reell produksjon eller finansøkonomi.