Det vil bli satset på følgende aktiviteter i forbindelse med prosjekt: Aktive lokallag

  • forenkle og effektivisere lokallagsarbeidet - hva kan fylkeskontoret bidra med for at lokallagsarbeidet skal bli så enkelt og effektivt som mulig. Her må gjerne lokallagene komme med innspill på hva som vil gjøre deres arbeid enklere.

    - Er det noe vi kan lage på forhånd? Årsmøteskjema, protokoller, brevark osv.

    - Vet dere om og bruker dere muligheten for at fylkeskontoret kan sende e-poster og sms til medlemmene i deres lokallag.

    - hvordan kan vi best få samlet inn flere mobilnr./e-postadresser skal fylkeslaget få noen til å gjøre oppgaven, eller burde lokallagene selv gjøre denne oppgaven? Har lokallget egne telefonlister/e-postlister som fylket ikke har? Send dem inn!

 

  • mediekurs, medietrening for lokale tillitsvalgte: Det vil bli holdt medietreningskurs høsten/vinteren 2013 

 

  • oppfordre lokallagene til å bygge tillitsvalgte og hjelpe dem økonomisk til å delta på arrangementer og kurs.  

 

  • Valgkomitekurs blir holdt i Oslo 13. og 16. august. Alle lokallagene må sende minst en av medlemmene i valgkomiteen på kurs.  

 

  • Vi oppfordrer lokallagene til å søke om aktive lokallagsmidler. 

 

  • Høsten 2012 kommer vi til å utarbeide questback, hvor vi ber om at lokallagene kommer med tilbakemeldinger på hva de ønsker seg for at lokallagsarbeidet skal bli enklere og mer effektivt samt hvordan øke aktiviteten.