Gjennom PHMS kurset får man motivasjon til å få god holdning til er godt HMS system på gården. Det gis en grunnleggende systemforståelse og opplæring i å bruke et dokumentasjonsverktøy som tilfredsstiller krav til systematisk HMS-arbeid. Faglig bredde og forståelse vektlegges gjennom arbeid med kartlegging, tiltaksplan og rutineoversikt. PHMS kurset tilfredsstiller minimums kravene myndighetene har satt innen grunnleggende HMS-opplæring for ledere (§ 3-5 AML).
Pris:1.490,- for medlemmer i LHMS og 2.500,- for ikke-medlemmer.

Følgende Praktisk HMS kurs er planlagt i Akershus denne høsten:

 

 

Akershus

Dal

29.10.2012

Kari-Anne S. Aanerud,

Tlf 90 20 74 64.

E-post:

kari-anne.aanerud@lhms.no

Kl. 18.00

Akershus

Dal

08.11.2012

Kari-Anne S. Aanerud,

Tlf 90 20 74 64.

E-post:

kari-anne.aanerud@lhms.no

Kl. 19.00

 

Les mer på LHMS