Stortinget har slått fast at norsk matproduksjon skal økes, og at inntekt er det viktigste virkemidlet for å nå de landbrukspolitiske målene om å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten og sikre rekruttering til yrket. Med statens tilbud i jordbruksoppgjøret har vi fått tydelig beskjed om at regjeringa ikke vil satse på norsk matproduksjon.

 Bønder i hele Akershus vil mandag markere misnøyen med regjeringens tilbud i jordbruksoppgjøret. Det vil bli punktaksjoner følgende steder:

 - Jessheim, ved Ullensaker Rådhus kl. 11.00, kontakt: Sigurd Enger tlf. 959 26 727
- Ås, ved Ås rådhus kl. 08.00, kontakt: Ann- Kristin Knudsen tlf. 412 47 440
- Lillestrøm, ved Skedsmo rådhus kl. 11.00, kontakt: Bodil Boasson tlf. 900 54 333 
- Asker, ved Asker rådhus kl. 09.30, kontakt: Odd-Einar Hjortnæs tlf. 908 70 051

 I tillegg vil flere lokallag lage egne punktmarkeringer i sine kommuner.