Gjerdrum Bondelag har sammen med kulturskolen dekorert "traktoregg" og ønsket folk god påsketur. De har også delt ut egg til kommunestyet i Gjerdrum.

Skedsmo Bondelag har stått på shell nordgående ved Skedsmokorset, delt ut egg og ønsket folk god tur til fjells. 

Fet Jordbruksforening har delt ut egg til sine lokalpolitikere, og skal dessuten arrangere et stort møte om arealplanlegging, hvor leder i Akershus Bondelag Odd-Einar Hjortnæs skal holde innlegg om "nye byer" og snøhettaprosjektet. 

Nittedal og Hakadal Bondelag har vært i kommunestyret med lokal mat. 

Eidsvoll Landbruksforening arrangerer våronntur med buss for kommunapolitikerne i Eidsvoll med fokus på arealpolitikk og generell info om landbruket. 

Nes Landbrukslag har delt ut egg til lokalpolitikere, med fokus på at vi må ta vare på dyrket mark. Eggekartongen inneholdt derfor 4 ferske lokalproduserte egg, litt asfalt og en golfball. De to siste ønsker vi minst mulig av på dyrket mark.