Tilbudet gav ikke grunnlag for å gå inn i forhandlinger, påpeker han. 

Stortinget har slått fast at norsk matproduksjon skal økes, og at inntekt er det viktigste virkemidlet for å nå de landbrukspolitiske målene om å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten og sikre rekruttering til yrket. 

  • Staten har tilbudt knapt 13.000 kroner per årsverk mens andre grupper får over 17.000 kroner.
  • Både regjeringa og vi er enige om at inntekt er avgjørende. Da kan vi ikke forhandle på et tilbud som svekker inntektsutviklingen i forhold til andre grupper.
  • Det handler også om å sikre et landbruk over hele landet, produksjon av trygg mat til forbrukeren og om å sikre nærmere 100 000 arbeidsplasser i landbruk og næringsmiddelindustri. Dette ansvaret har ikke regjeringa fulgt opp i sitt tilbud, sier Hjortnæs
  • Årets jordbruksoppgjør handler om å sikre forbrukeren trygg mat også framtida, avslutter Odd – Einar Hjortnæs.

Fakta om krav og tilbud:

  • Staten har tilbudt en ramme på 625 millioner kroner. Landbrukets krav er på 2,2 mrd. kroner. Avstanden er den største i denne regjeringsperioden.
  • De fleste bønder i Norge har en gjennomsnittlig jordbruksinntekt på under 300.000 kroner per årsverk. Gjennomsnittlig inntektsnivå for andre grupper i samfunnet er 469.000 kroner.
  • Statens tilbud betyr at prisene på norske matvarer vil kunne øke med om lag 0,3 prosent mens de med landbrukets krav ville øke med om lag 0,5 prosent.
  • Det er ikke noe meklingsinstitutt og det er Stortinget som behandler statens tilbud.

 For ytterligere kommentarer:

Fylkesleder Odd – Einar Hjortnæs               tlf.       90870051
Nestleder Sigurd Enger,                                tlf.       95926727