Akerhsusbønder blokkerer inngangen til Lantmännen på Bjølsen i Oslo. Foto: Marthe Haugdal.

For å vise det og markere misnøye med regjeringas tilbud i jordbruksforhandlingene, blokkerer vi utkjøring av mel til bakeriene og det betyr at butikkhyllene kan bli tomme for brød.

- Aksjonene er rettet mot regjeringa. Regjeringa har satt som mål å øke matproduksjonen med én prosent i året, men tiltakene i statens tilbud i forhandlingene gir ikke det løftet landbruket trenger. Vi fortjener en anstendig inntekt for å produsere mat til befolkningen, sier leder i Akershus Bondelag Odd-Einar Hjortnæs.

 Les mer om bøndenes blokade.