Nytt styre i Akershus Bondelag er:

Leder:  Odd-Einar Hjortnæs, nestleder: Sigurd Enger, Styremedlemmer: Jens-Kristian Waaler, Ann-Kristin Knudsen, Stina Mehus, Anne-Marie Endsjø (ABK) og Henrik Huseby (ABU) og Bodil Boasson som møtende 1. vara til styret.

Årsmøtet ble avholdt på Hemnes med Søndre Høland som vertskap. Ordfører Jan Mærli ønsket velkommen til Aurskog-Høland og leder Petter Simonsen ønsket oss velkommen med nydelig sang. Mange i lokallaget jobbet dugnad denne dagen som ble godt gjennomført.

Mange var med å gi sitt bidrag i generaldebatten og Einar Frogner som representerte Norges Bondelag fikk med seg mange gode råd til jordbruksforhandlingene. Han informerte også greit om prioriterte saker for bondelaget.

Valgene gikk etter forslag fra valgkomiteen, nytt er at valgkomiteen velges for 3 år mot 2 år tidligere.

For mer detaljer om styret se: http://www.bondelaget.no/fylkesstyret/category1377.html

   
   
   

På bildene over ser vi leder Odd-Einar Hjortnæs,      nestleder Sigurd Enger

Utdeling av Pris for pågangsmot                                    Avtroppende styremedlemmer Jon Arild Huseby og Einar Korvald

Einar Frogner fra Norges Bondelag                               Marit Gauterud fra Norsvin Akershus