Enkeltpersonforetak har i dag ikke samme mulighet som aksjeselskap til å bygge opp egenkapital til fremtidige investeringer. Akershus Bondelag mener denne ulempen for enkeltpersonforetak bør endres. Dette kan gjøres ved at man innfører mulighet for å avsette til fond med skattefordel slik som i skogfondordningen.

 

På årsmøtet i Akershus Bondelag som finner sted på Bråte Samfunnshus i Hemnes 15.03, møtes 80 lokale tillitsvalgte som blant annet vil ha fokus på årets jordbruksoppgjør. Styret i Akershus Bondelag legger opp til bred diskusjon rundt organisasjonsarbeid og aktivitet i lokallagene med et eget prosjekt ”aktive lokallag” i 2012. Under årsmøtet vil vi også dele ut årets ”Stå-på” pris for god innsats og tro på landbruket i Akershus. 

 

Fylkesleder Odd-Einar Hjortnæs fra Asker stiller til gjenvalg, nestleder Jon Arild Huseby fra Skedsmo og Einar Korvald fra Gjerdrum gir seg etter mange år i styret. Stina Mehus fra Frogn og Jens Kristian Waaler, Aurskog fortsetter som styremedlemmer. Sigurd Enger fra Løken og Ann-Kristin Knudsen, Vestby er foreslått som henholdsvis ny nestleder og nytt fast styremedlem.

 Saksliste for årsmøtet

Se også S Hølands nettside