Alle lokallagene i Akershus stilte, det er vi kjempefornøyd med!. Det forteller om aksjonsvilje og at bøndene er provosert og lei av at alle andre mener noe om hvor bra eller dårlig det står til med norsk matproduksjon.

Aksjonene så langt har fått fram at utviklingen av norsk matproduksjon og kornproduksjonen spesielt er svært bekymringsfullt. Akershus står for en betydelig andel av kornproduksjonen. Dette angår folk flest og politikerne våre spesielt. Hva slags matproduksjon skal vi ha i Norge? Regjeringen vegrer seg for å konkretisere dette. Dette gjelder Arbeiderpartiet spesielt.

Stortinget har slått fast at norsk matproduksjon skal økes, og at inntekt er det viktigste virkemidlet for å nå de landbrukspolitiske målene om å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten og sikre rekruttering til yrket.  Regjeringen har ikke fulgt opp dette. Behandlingen i Stortinget 12.juni kan bli interessant med tanke på at de nettopp har vedtatt den nye mat og landbruksmeldingen.

Se bilder under bildeserier eller på vår facebookside