Bondelagene i Østfold, Akershus, Vestfold og Telemark hadde fokus på hvordan man kan nå målet om økt matproduksjon gjennom økt kornproduksjon. - Stortingsmelding 14 helt tilbake i 1975 hadde konkrete mål om at man i løpet av 20 år skulle ha økt kornarealet med 600.000 daa. Målet ble nådd i 1990, men etter dette har det vært en nedgang. Vi faktisk har mistet hele økningen. Hva skal til for at dette skal snu var spørsmålet man stilte seg. Det ble satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med dette.

Videre ble både vårens aksjonsdag og det kommende jordbruksoppgjøret diskutert.