Regjeringen må komme med konkrete forslag til rammebetingelser som næringen kan strekke seg etter. De enkelte virkemidlene vil komme via de årlige jordbruksoppgjørene. Videre må myndighetene utnytte handlingsrommet for å gjenskape et fungerende tollvern. Uten dette vil bedring av landbrukets økonomi i de største og viktigste produksjonene i økende grad måtte tas over budsjettmidler.

Fungerende tollvern og sikring av økt kornproduksjon, er hovedfokuset i høringsinnspillene fra Akershus Bondelag til Norges Bondelag, og som fylkesleder Odd – Einar vil legge vekt på når den nye landbruks og matmeldingen skal behandles på Norges Bondelag sitt ekstraordinært representantskapsmøte 22. februar.

Akershus Bondelags høringsuttale