Vi startet møtet med befaring på tørkeanlegget hos Håkon Huseby og Ragna Kirkeby på Holstad. Vi ble fortalt om prosessen med bygging av tørkeanlegg med flisfyringsanlegg og alle som ville fikk gå rundt og ta anlegget i nærmere øyesyn.

Deretter forflyttet vi oss til FK Holstad sine lokaler, det ble trangt om plassen men alle fikk da en stol til slutt. Øivind Juel fra felleskjøpet fortalte om kornpriser og hvordan disse fastsettes gjennom sesongen. Deretter fortalte Gunnar Schmidt fra Hedmark Landbruksrådgiving om hvordan man skal få suksess med tørking og lagring av eget korn.

Øivind Juel - Kornpriser

Gunnar Schmidt - Tørking og lagring av eget korn 

Kostnader oversikt til tørking og lagring av korn sammenligning af systemer

Energipriser

Innleggene til Gunnar Schmidt er redigert siden møtet slik at kalkulasjonene og prisene nå er angitt i kr pr tonn korn.
Materialet kan benyttes fritt dersom det påføres tydelig kildeangivelse.