Bondeorganisasjonene krever nå en svær økning i tilskuddene fra staten - 50 000 kroner pr. årsverk i 2013. I går la staten to dager forsinket frem sitt mottilbud. Det er på bare 13 000 kroner

Les artikkel i Aftenposten