Det inviteres derfor til

Åpent møte torsdag 16 februar kl. 19:00

Eidsvoll rådhus.

Innleder Brita Skallerud, nestleder Norges Bondelag.

 

Enkel servering, alle velkommen

 

Arrangør Eidsvoll Landbruksforening