Fylkesstyret i Trøndelag Bondelag ønsker velkommen til årets fylkesårsmøte.

Årsmøteutsendingene har fått invitasjon på e-post og er påmeldt årsmøtet på forhånd. Innkallling, saksliste og papirene til de enkelte sakene finner du i relaterte filer. Lurer du på noe, så ta kontakt med fylkeskontoret.

Sør-Trøndelag Landbruksselskap sin Bondeprisen 2022 deles ut under årsmøtemiddagen.

Last ned program for årsmøte i Trøndelag Bondelag her

Tid

Program 15. mars

09.00

Oppmøte og registrering med litt mat og kaffe

10.00

Åpning av årsmøte ved ordfører Karl Fredrik Okkenhaug

Bondesangen synges

Sak 1:

Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 2:

Valg av to representanter til å underskrive protokollen og valg av vitner til valget

Sak 3:

Åpent eller lukket møte

10.10

Sak 4: LEDERS TALE ved Kari Åker, fylkesleder i Trøndelag Bondelag

10.45

Sak 5: Innlegg fra styret i Norges Bondelag ved Arthur Salte

11.15

PAUSE

11.30

Sak 6: Generaldebatt på fylkesleders tale og innlegget fra Arthur Salte

12.30

Sak 12: Innspill til jordbruksforhandlingene ved Petter Harald Kimo

13.00

LUNSJ

14.00

«Kommunikasjonsarbeidet i Norges Bondelag sett utenfra» 

Innleder Sivert Rossing, sjefsredaktør i TrønderAvisa

14.15

«Fra ord til handling- Hvordan skal de overordna føringene for strategisk kommunikasjon i Bondelaget se ut i praksis»

Ved kommunikasjonssjef i Norges Bondelag, Lise Boeck Jacobsen

14.45

Workshop: kommunikasjon og media

(Pauser der det passer inn)

- mediehåndtering (TV, radio, avis)

- hvordan lykkes vi i bruk av sosiale medier?

18.00

Avslutning ved ordfører Karl Fredrik Okkenhaug

19.30

Kinovisning!

2000

Middag

 

Tid

Program 16. mars

08.30

Åpning av årsmøte ved ordfører Karl Fredrik Okkenhaug

Årsmøtesaker:

Sak 7: Innkomne saker ved fylkesstyremedlem Bjørnar Schei

         SAK 7A- Nedskalering av fylkesstyret i Trøndelag Bondelag

         SAK 7B- Tidsplan for nedskalering av Trøndelag Bondelags fylkesstyret

         SAK 7C- Forslag til ny valginstruks

Sak 8: Årsmelding 2021 ved nestleder Erlend Fiskum

Sak 9: Regnskap 2021 med noter ved fylkesstyremedlem Gunnar Alstad

Sak 10: Budsjett 2022 med noter ved fylkesstyremedlem Eivind Såstad Mjøen

Sak 11: Strategi- og arbeidsplan 2022-2023 ved fylkesstyremedlem Tove Schult

Sak 13: Valg ved leder i valgnemda

Sak 14: Årets lokallag ved fylkesleder Kari Åker

Sak 15: Årsmøteuttalelse

Sak 16: Aksjonsplaner (årsmøte lukkes)

 

11.00

Pause

11.15

Rekrutteringsprosjektet og Landbruksspillet – Hvordan inspirere ungdom til grønn utdanning og næring?

ved prosjektleder Erica Hogstad Fjæran

11.45

Utfordring til Bård Gultvedt ved fylkesstyret i Trøndelag Bondelag

ved fylkesstyremedlem Kari Toftaker

 

12.00

«Er det bondens feil når prisene øker i butikk?»

ved Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i NorgesGruppen

12.30

Spørsmål og svar

12.50

Avslutning ved ordfører og ny leder i Trøndelag Bondelag

13.00

LUNSJ