Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Juletraktorkaravane på Skatval

"Det lyser i stille grender" synges det om i en av våre kjæreste julesanger og det har Skatval Bondelag gjort alvor av med en juletraktorkaravane i snøstormen!

Økning i inntektene i trøndersk landbruk i 2021 - men tjener langt mindre enn lønnsmottaker

Økning i jordbruksinntekta i Trøndelag i 2021, i hovedsak på grunn av stengte grenser og økt salg. Til tross for økningen er inntektsnivået til bonden langt under lønnsmottaker.

Fortsatt mulig å komme med innspill til valgnemnda i Trøndelag Bondelag

Valgnemnda er godt i gang med arbeidet og tar fortsatt innspill til styrekandidater i Trøndelag Bondelag.

Strømstøtte i landbruket

Kulde og høye strømpriser i Midt Norge har aktualisert strømstøtteordningen for landbruket i området vårt. Slik registrerer du din virksomhet inn i ordningen.

Kornmøter 2022

Midt Norsk kornutvalg inviterer igjen til kornmøter i Trøndelag og Møre og Romsdal 12.-14. desember. Møtene gir faglig på fyll omkring sortsvalg og teknologi.

Høringsinnspill på Inntektsutvalgets rapport fra Trøndelag Bondelag

I går kveld vedtok et omforent Trøndelag Bondelag sitt høringsinnspill til inntektsutvalgets rapport, der det fastslås at hybridmodellen ikke kan brukes slik den er foreslått og at man støtter at det jobbes videre med en modell som tar utgangspunkt i skattedata.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere