Styret i Trøndelag Bondelag skal nedskaleres fra 9 til 7 representanter, samtidig har 4 styremedlemmer varslet at de ikke tar gjenvalg. Disse 4 er Tove Schult, Melhus Bondelag, Annette Brede, Snåsa Bondelag, Eivind Såstad Mjøen, Opdal Bondelag og Bjørnar Schei, Fosnes Bondelag.

- Vår oppgave er å sikre et godt styre som representerer på vegne av alle våre 9000 medlemmer, da er selvsagt geografi og produksjon også viktig, sier leder i valgnemnda Tore Kaldahl.

Kontaktinformasjon til valgnemnda finner dere her.