Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Bodhild kommer til Trøndelag 3. og 4. oktober

Bodhild Fjelltveit kommer til Trøndelag 3. og 4. oktober, og vi har laget en rundtur slik at hun treffer mange bønder og medlemmer. Alle medlemmer er velkommen på stormedlemsmøtet som arrangeres i Hoston Storstue på kvelden 3. oktober!

Newcastle disease - nå er smittevern viktigere enn noen gang

Mattilsynet har bedt oss informere om viktigheten av godt smittevern i fjørfehold og at det er lav terskel for å melde fra til Mattilsynet ved mistanke om sykdom. Det er påvist Newcastle disease i en verpehønsbesetning i Rogaland

Våre samarbeidspartnere