Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Ny strømstøtteordning vedtatt: Søknadsskjema er nå lagt ut

Skjema for strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag er nå lagt ut hos Landbruksdirektoratet. For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30.september.

Forlenget frist i RMP 2022 for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

Trøndelag Bondelag søkte 4.august om utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel for ordningen regionalt miljøtilskudd i jordbruket i Trøndelag.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere