Midt Norsk Kornutvalg inviterer gårdbrukere, tillitsvalgte, rådgivere og andre interesserte til årets kornmøter 12., 13. og 14 desember 2022. De to første møtene gjennomføres fysisk, mens det siste gjennomføres digitalt på Teams. Programmet gir faglig påfyll og særskilt orientering fra NLR omkring årets resulktater fra verdiprøving på korn og praktisk bruk av ny teknologi. 

Det gjennomføres 3 møter i Trøndelag.

  • 12. desember     Mære landbruksskole, Lesesalen,                        kl 1900 – 2130  
  • 13. desember     Skjetlein grønt kompetansesenter, Auditoriet, kl 1900 – 2130
  • 14. desember     Teamsmøte                                                               kl 1900 – 2100

Program;

1900 - 1905   Velkommen v/ leder i Midt Norsk kornutvalg, Gunnar Alstad, Trøndelag Bondelag

1905 - 1950   Resultater verdiprøving korn v/ Jon Olav Forbord Norsk landbruksrådgivning Trøndelag

1950 - 2010   Økonomiske betraktninger som kornprodusent – enkel dekningsbidragsanalyse v/ Anna Rathe, Kornutvalget i Norges Bondelag

​​​​​​​2010 - 2030   Beinstrekk og kaffe med noe å bite i 

2030 - 2110   Nye teknikker og ny teknologi – presisjonsjordbruk på budsjett v/ Harald Mathias Ferstad Norsk landbruksrådgivning Trøndelag

​​​​​​​2110 - 2130   Vannforvaltning og framtidig rammevilkår for Trøndersk kornproduksjon. Innledning v/ Gunnar Alstad                                      

​​​​​​​Vel hjem v/ leder Gunnar Alstad

 

På det digitale møtet den 14. desember justerer vi ned tidsbruken på de ulike temaene, slik at vi kommer innenfor en tidsramme på 2 timer, dvs 1900 – 2100.

Teamslenke til det digitale møtet 14.12.22 finner du her: 

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet

Møte-ID: 371 413 607 409
Passord: JzWrhm

Last nedTeams | Join on the web

Finn ut mer | Møtealternativer

 

Ved spørsmål, ring Pål-Krister V. Langlid på tlf 90779184, eller Gunnar Alstad på tlf 97489360. Alternativt e-post til pal-krister.langlid@bondelaget.no