Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Statens tilbud - et godt utgangspunkt for videre arbeid

Vi er letta over at staten møter oss på kostnadskompensasjon, men et inntektsløft på 30 000 kr er ikke nok for å skape framtidstro.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere