Søknadsskjema for strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag er lagt ut hos Landbruksdirektoratet.

Jordbruksforetak som ikke har søkt ennå, må søke innen 28. februar 2023 for å kunne få støtte fra og med oktober 2022. Veksthus må søke for ny periode innen 28. februar 2023, og vanningslag innen 31. desember 2022.

Strømstøtteordningen for landbruket har vært et av Bondelagets høyest prioriterte arbeidsområder, og har tidligere fått gjennomslag for strømstøtte til jordbruksforetak og veksthus, inkludert blomsterproduksjon og vanningslag. Strømstøtteordningen er også videreført i Statsbudsjettet for 2023, men tilskuddstaket for veksthus er redusert fra 60 000 kwh til 20 000 kwh. 

For å få støtte må alle som driver aktiv jordbruks- og/eller veksthusproduksjon registrere målepunktene knyttet til produksjonen på Landbruksdirektoratets hjemmesider; Strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag, informasjonsside - Landbruksdirektoratet. Der fyller man ut et eget skjema med innlogging via Altinn. Det er tre ulike søknadstyper, hvor du kan søke som enten jordbruksforetak, veksthus eller vanningslag.

 

Registrering og søknad

Jordbruksforetak

For jordbruksforetak er vilkårene for å få støtte så å si uendret. Alle må imidlertid registrere målepunktene knyttet til produksjonen hos Landbruksdirektoratet, uavhengig om man har registrert seg og mottatt strømstøtte tidligere.

Søknadsskjema finner du her:  Altinn - Strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag 

Søknadsfristen er 28. februar 2023 for perioden fra og med oktober 2022.

Utbetalingene skjer månedlig.

 

Veksthus og vanningslag

For veksthus og vanningslag vil det være løpende utbetalinger etter hvert som søknader mottas og saksbehandles av Landbruksdirektoratet. 

Generell informasjon om støtteordningen, samt spørsmål og svar om ordningen finner du hos Landbruksdirektoratet.

NBNB Vanningslag må søke innen 31. desember 2022

Følg med på Landbruksdirektoratets nettsider for oppdatert informasjon.