Landbrukets klimaplan
Landbrukets klimaplan
Siste oppdateringer
Tirsdag 5. mai 2020 - 13.03
Høringssvar

Norges Bondelag har levert sitt høringssvar til Klimakur. Du kan lese mer om saken her

Fredag 3. april 2020 - 15.19
Blabar versjon av klimaplanen er klar

Du finner den her

Fredag 3. april 2020 - 13.00
Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

Landbrukets klimaplan ble vedtatt i representantskapsmøtet til Norges Bondelag. Det er en oppfølging av klimaavtalen mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og regjeringa som ble inngått i juni 2019.  Planen vil bli fulgt opp årlig av næringen.

Våre samarbeidspartnere