Norges Bondelag har levert sitt høringssvar til Klimakur. Du kan lese mer om saken her