Det er stort behov for nye klimavirkemidler i landbruket som stimulerer til utvikling av ny teknologi og investeringer i klimaløsninger på gården. Les mer.