Nyheter

Samarbeid med Mattilsynet

I ukas episode av Landbrukspodden skal det handle om dyrevelferd!

Frykter nedleggelse av landbruksstudier

Bondelaget frykter at viktige utdanningstilbud innen landbruk og teknologi svekkes dersom Stortinget ikke justerer dagens finansiering. – Dette er viktige utdanningsløp som landbruket og storsamfunnet trenger for å løse framtidas utfordringer, sa Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag, under en høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité.

Militærøvelse - informasjon fra Mattilsynet

Norge er vertsnasjon for NATO-øvelsen, Trident Juncture, der soldater, kjøretøyer og materiell fra en rekke land kommer til Norge. De vanlige reglene som skal beskytte mennesker, dyr, planter og fisk fra smitte gjelder. Derfor har Mattilsynet og Forsvaret samarbeidet tett om de kravene som stilles til ankomne styrker og kontrollen som føres med dem før avreise og ved ankomst til Norge. Det vil allikevel alltid finnes en risiko for at noen gjør noe uoverveid og Mattilsynet oppfordrer dyreholdere og kommunene om å ha gode rutiner for avfallshåndtering i fall de finner etterlatenskaper i naturen.

Innspill til regionale bygdeutviklingsprogram for Viken og Oslo 2019 - 2022

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Viken og Oslo 2019 - 2022 er et overordnet program som skal danne grunnlag for utvikling av jord- og skogbruk innenfor fylkene innenfor denne regionen. Blant annet bruken av ulike tilskuddsordninger som framforhandles over jordbruksavtalen knyttet til bygdeutviklingsmidler, skogfondmidler osv.

Høringssvar Regionalt miljøprogram 2019 - 2022

Østfold Bondelag har gitt innspill på forslag til nytt regionalt miljøprogram for perioden 2019 - 2022. Som følge av at vi fra 01.01.19 har felles Fylkesmannsembete (mellom Østfold, Akershus, Oslo og Buskerud), kalt Viken og Oslo skal dette programmet dekke hele dette geografiske område. Dette ligger til grunn for bondelagets konkrete forslag på de enkelte områder.

Stor interesse for korntørkefagdag

Over 70 bønder deltok på fagdag om alternativer til fossile energikilder til oppvarming av korntørker. Møtet ble arrangert av Klimasmart landbruk Østfold i samarbeid med Kornprogrammet i regi av bondelagene i Østfold og Akershus.

Skattekurset 2018 er igang

Bondelagets Servicekontor AS arrangerer hvert år skattekurs for ansatte på regnskapskontorer med samarbeidsavtale med Bondelaget. Skattekurset har som målsetting å gi en bred gjennomgang av relevante skatte- og avgiftsfaglige nyheter slik at regnskapsførerne er faglig oppdatert til det kommende årsoppgjøret.

Kjenner du den nye bondelagskokken

Lidenskap for kokkefaget og engasjement rundt matproduksjon er to av stikkordene som juryen ser etter hos kandidatene til ny Bondelagskokk. Vinneren offentliggjøres under Det Norske Måltid i Stavanger. Nå kan du være med å foreslå hvem som skal bli den heldige.

Østfold må ikke bli et ulvereservat

Østfold Bondelag sendte i dag en klage på fylkesmannens avslag på skadefelling av ulv i Våler og tilliggende kommuner. - Det er viktig for oss at individer tas ut når de gjør skade på husdyr, også innenfor ulvesona, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Fleksible frister for søknad om produksjonstilskudd i 2018

Landbruks-og matdepartementet har besluttet at søknadsfristene for produksjons- og avløsertilskudd skal praktiseres mer fleksibelt i 2018.

Vær raus

Verdensdagen for psykisk helse har i år som budskap «Vær raus». I sommer var mediene og folk på banen, alle var opptatt av bonden, avlingene og det dårlige været. Men nå har høsten kommet. Det samme har regningene. Så, husker du fortsatt på bonden? Mental Helse Ungdom har sammen med flere av landets landbruksorganisasjoner satt i gang et prosjekt, som gjennom forskning og konkrete tiltak, skal øke bevisstheten om psykisk helse i landbruket og gjøre bonden bedre rustet til å takle psykiske plager.

Villsvinseminar

Villsvin er i ferd med å etablere seg i Norge selv om det er en uønsket art i vår fauna. Tiltak rettet mot villsvin vil bli diskutert når det arrangeres villsvinseminar 23. oktober på Skaslien Gjestgiveri i Grue. Påmelding er i gang - meld på her og nå!

Fagdag om korntørker og fossilfrie alternativer

Klimasmart landbruk Østfold og Kornprogrammet Østfold og Akershus inviterer til fagdag om korntørker og lager 17. oktober i Østfold, . Det er et økende behov mer tørking og lagring av korn på gårdene. Samtidig er det et overordnet langsiktig mål om fossilfri drift. Hva finnes av ulike løsninger på dette?

Søker om skadefelling

I helgen gikk ulv til angrep og skadet og drepte sau på beite i Våler. Østfold Bondelag har i dag sendt søknad om skadefelling på ulven, som trolig tilhører det såkalte Hobølreviret. - Vi har et rekordstort antall ulv i Norge, og rovviltnemnda har allerede vedtatt at dette reviret skal tas ut i forbindelse med lisensjakt i vinter, sier leder i Østfold Bondelag Svend Arild Uvaag. - Vi forventer derfor at vår søknad om skadefelling av èn ulv i Våler og tilliggende områder får gjennomslag.

Våre samarbeidspartnere