Nyheter

Nå relanseres GodtBondevett.no

Dette er en nettside som blant annet omhandler vår sikkerhet og helse, og den byr nå på nye filmer og historier som oppfordrer til åpenhet og dialog om psykisk helse.

Kjære medlemmer, tillitsvalgte, kollegaer og venner!

2018 går mot slutten. Roen skal snart komme over oss. Det er julehøytid med samling blant slekt og venner. Hvert år kårer Språkteigen på NRK P2 årets ord. Ikke et nytt ord slik Språkrådet gjør, men et ord som virkelig har satt sitt preg på året som har gått. Ordet ble fôrkrise.

Inn på tunet kurs - fra godkjenning til markedstilgang

Dette kurset er for deg som har bestemt deg for å starte med Inn på tunet (IPT) på gården, og/eller ønsker å bli godkjent gjennom revisjonsordningen til Matmerk for å kunne bruke navn og logo, og dermed øke kvaliteten på tilbudet ditt. Arrangører er Inn på Tunet Norge og Akershus i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving.

Vil føre til et ulvereservat i Østfold

Regjeringen, med statsminister Erna Solberg i spissen, nekter å regulere ulvebestanden ned til det nivået som Stortinget har bestemt. - FrP, Høyre og Venstre etablerer i praksis et ulvereservat her i Østfold, noe som oppleves som et tillitsbrudd, sier Svend Arild Uvaag, leder i Østfold Bondelag.

Forventninger til jordbruksforhandlingene 2019

Østfold Bondelag gir hvert år innspill til Østfold Fylkeskommune når de skal sende sine signaler og forventninger til de årlige jordbruksforhandlingene. - Vi er opptatt av at fylkeskommunen i sitt innspill til jordbruksforhandlingene 2019 legger til grunn at det å øke jordbruksproduksjonen i Østfold er viktig for å bevare både matindustri og sysselsetting i fylket, understrekes i brevet.

Eidsberg Bondelag vervevinner

Eidsberg Bondelag ble best i årets vervekampanje. Solid innsats fra hele styret ble belønnet med 29 nye medlemmer, og en julemiddag sammen med Østfold Bondelag. -Vi appellerer til folk sin samvittighet, det er bakgrunnen for suksessen, sier lokallagsleder Erlend Skårer. Enten du er bonde, i familien eller jobber for en bonde er du avhengig av et sterkt bondelag som sloss for rettigheter til erstatningsordninger osv.

Forventer reell vilje til å regulere ulvebestanden

Østfold Bondelag er en del av Naturbruksalliansen som i et brev til statsministeren har krevd uttak av ulv innenfor ulvesona. "Nå forventer vi aktiv handling fra myndighetene", sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Fagkveld høstkorn - årets høstkornmester er kåret!

vinnere

Årets høstkornmester ble laget Meitemarkens venner fra Fagskolen på Hvam. Les mer om dette og se plansjer fra fagmøtet i denne nettsaken.

Ingen anti - kanalisering for kjøttfe

Seniorrådgiver, Anders Huus, i Norges Bondelaget er uenig i at det er snakk om anti-kanalisering når ammekuproduksjonen vokser i kornområdene.

Våre samarbeidspartnere