Nyheter

Markdager om kantsoner

Vannområde Glomma sør arrangerer, sammen med bondelag og kommuner, markdager om skjøtsel av kantsoner langs bekker. Neste mulighet er mandag 4. juni i Sarpsborg.

Energianalyse på pilotgårder - ny kurskveld

Det er nå gjennomført energianalyse på 6 pilotgårder i Østfold. Prosjektet "Klimasmart landbruk i Østfold" inviterer til kurskveld onsdag 13. juni for en presentasjon av resultatene. Her vil Norges Vel presentere analysene og forslagene til energiomlegging på den enkelte gård/produksjon. Videre vil Norges Vel gjennomgå et enkelt verktøy i excel som viser hvordan dere kursdeltakere selv kan legge inn tall fra egen drift.

Beregn utslag av årets jordbruksavtale for ditt bruk

Her kan du legge inn opplysninger om din gård og drift, og beregne hvordan årets jordbruksavtale slår ut for dine inntektsmuligheter framover.

Beredskapstelefon for rovviltskader

Om det skulle bli rovviltskader på beitedyr i sommer har Fylkesmannen en beredskapstelefon som er betjent i beitesesongen. De har også laget en informasjonsbrosjyre for beitebrukere. Les alt om dette her.

Valgkomiteens innstilling er klar

Martha Mjølnerød, Østfold Bondelag

Valgnemnda innstiller på gjenvalg av ledertrioen i Norges Bondelag, noe som betyr at Bjørn Gimming, Østfold er foreslått gjenvalgt som 1. nestleder. Videre er det gledelig at Martha Irene Mjølnerød fra Østfold er foreslått som ny varaordfører.

Avtale mellom jordbruket og staten

Jordbruksorganisasjonene har blitt enige med staten om jordbruksavtale for 2019.

Jordbruket har løsninga

- Jordbruksoppgjøret har starta, og det handler om langt mer enn tall, skriver fylkesleder Svend Arild Uvaag i et innlegg denne uken. Les flere av hans betraktninger om de pågående forhandlingene her.

Starter forhandlinger

Jordbrukets forhandlingsutvalg varsla mandag ettermiddag at de går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2018.

Imøtekommende - men er det realistisk ?

Staten la i dag fram sitt tilbud til jordbruket. – Staten kommer oss delvis i møte på behovet for kostnadsdekning gjennom å tilby en inntektsramme på 1 milliard kroner, hvor 670 millioner er budsjettmidler, sier leder i Østfold Bondelag Svend Arild Uvaag. - Tilbudet er basert på en antagelse om at 348 millioner kroner skal hentes ut i markedet, som følge av at vi får dette i balanse. Vi stiller spørsmålstegn ved realismen i dette, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Staten legger fram sitt tilbud i dag

Staten legger i dag, fredag, fram tilbudet i årets jordbruksforhandlinger. Det er berammet en pressekonferanse hvor tilbudet presenteres kl. 13.00.

Våre samarbeidspartnere