Nyheter

Lokallagssamling med klima og jordbruksforhandlinger

Onsdag samles lokallagsledere i Østfold Bondelag på Bøndenes Hus i Hærland. Saker på kveldens dagsorden er orientering om prosjekt "Klimasmart landbruk" og årets jordbruksforhandlinger

Oppdatert veileder for hold av storfe

Mattilsynet kan informere om at veilederen til forskrift om hold av storfe er nå oppdatert. Les om detaljene her.

Fagmøte "Bonden som arbeidsgiver for utenlandsk arbeidskraft" 31. januar - påmelding åpnet

Bringebær

Felles grøntutvalg for Østfold og Akershus Bondelag inviterer til fagmøte om "Utenlandsk arbeidskraft - Bonden som arbeidsgiver". Hovedmålgruppa er grønt/frukt og bærprodusenter. Innledere fra UDI, skatteetaten, arbeidstilsynet, NLR m.fl. kommer. Møtet avholdes 31. jan 2018 i tiden 09.30 – 15.00, på Bøndenes Hus i Råde, Østfold.

Ung, uerfaren - og lyst til å bli bonde

Har du planer om å drive gård og tenker at dette må jeg lære meg mer om ? Kanskje har du tatt over gård og ønsker å møte andre ungdommer som blir dine kollegaer? Østfold Bondelag arrangerer kurs for unge bønder på Landbrukshelga 10.-11. februar.

Omkamper i landbrukspolitikken

Vi trenger ei regjering som ser at landbruket ei framtidsnæring, og viser vilje til en politikk for å utnytte alle mulighetene i jordbruket, sier Svend Arild Uvaag, leder i Østfold Bondelag. Den nye Solbergregjeringa peker nok en gang på liberalisering og frihet som løsningen for landbruket. – Jeg er redd det kan gi den motsatte effekten av hva regjeringa hevder er målet deres.

Varsel om årsmøte Østfold Bondelag 2018

Østfold Bondelag avholder sitt årsmøte 15. mars 2018 på Hafslund Konferansesenter i Sarpsborg. I tillegg til de ordinære årsmøtesakene vil det bli mange godbiter, f.eks vil regiondirektør i NHO Roald Gulbrandsen innlede.

Forvaltningsplan for gås i Råde, Rygge og Sarpsborg

Grågås

I høst har også Sarpsborg vedtatt forvaltningsplan for gås, som da omfatter «Forvaltningsplan for gås i Rygge, Råde og Sarpsborg kommuner 2017-2019».

Møtte Østfoldbenken med gulrøtter

Stortingspolitikerne Ingjerd Schou (H), Stein Erik Lauvås (Ap), Svein Roald Hansen (Ap) og Ole André Myhrvold (Sp) møtte Østfold Bondelag ved Svend Arild Uvaag, Ole-Kristian Bergerud, Jon Stumberg og Trude Hegle

Styret i Østfold Bondelag møtte fire av Østfolds stortingsrepresentanter på Momarken travbane. Med seg på ferden videre fikk representantene østfoldbøndenes syn på ulike dagsaktuelle saker, og hver sin pose med matvarer fra Østfold.

Grunneierorganisering er nøkkelen til suksess

8. januar møttes grunneier- og jegerorganisasjoner fra grensefylkene Østfold, Akershus og Hedmark for å snakke om hvordan vi skal takle innvandring av villsvin fra Sverige hos Norges Bondelag.

Bondelaget i dialog med LO

Fredag avholdt Østfold Bondelag møte med LO i Østfold. "Slike dialogmøter er svært viktige for å skape forståelse for ulike og felles utfordringer, og ikke minst legge grunnlaget for samarbeid i årene framover" sier Svend Arild Uvaag, leder i Østfold Bondelag.

Jakta fortsetter

WWF Norge fikk ikke medhold i Oslo tingrett om at lisensfellingen av ulv må stanses. Bondelaget mener det er en riktig beslutning.

Gi innspill til jordbruksforhandlingene

Studieheftet er nå på vei ut til dere i lokallaga. Benytt anledningen til å gi innspill innen fristen 19. februar.

Våre samarbeidspartnere