Nyheter

Kurs i plantevernautorisasjon

Skal du kjøpe, bruke eller selge plantevernmidler ? Da må du ha et autorisasjonsbevis som dokumenterer at du har kompetanse til å utføre dette. Dette kurset gir nødvendig teori, praksis og avsluttende eksamen.

Ordføreropprop

- På vegne av kommunene i Østfold oppfordrer vi Statsministeren på det sterkeste om å fortsette å engasjere seg i den kraftig økende utfordringen landets utmarksbasert matproduksjon opplever, og sørger for at Stortingets vedtatte rovdyrforlik blir oppfylt, er noe av innholdet i et brev sendt Statsministeren fra 14 av 18 ordførere i Østfold.

Grepa kvinnfolk

Studieforbundet Næring og samfunn inviterer til en kursserie for landbruksinteresserte kvinner som vil lære om muligheter for næringsutvikling på gård. I løpet av fire samlinger blir man kjent med mange dyktige gründere, og få høre om deres satsinger og erfaringer. Sjekk ut programmet her. Påmeldingsfrist 8. oktober.

Økofagtur 25. september - fortsatt noen plasser ledige

I anledning Økouka 2018 arrangerer Østfold Bondelag en fag- og inspirasjonstur for eksisterende og nye økoprodusenter i Østfold.Tirsdag 25. september er dagen, og vi håper at vi har laget et program som interesserer eksisterende økobønder, dere som vurderer å bli økobønder og ikke minst dere som rett og slett er interessert i økologisk landbruk.

Nytt møte for grøntprodusenter

Vestfold, Telemark, Østfold, Akershus og Buskerud Bondelag inviterer igjen alle grønnsaks-/potet-/frukt- og bærprodusenter til møte i forbindelse med den ekstreme tørkesituasjonen. Denne gang arrangeres møtet mandag 17. september på Gjennestad Gartnerskole, Stokke i Vestfold. Vi starter med suppe fra 17.30. Alle Østfoldinger er også hjertelig velkomne.

Seminar om ulveforvaltning - oppdatert program

Tirsdag 18. september inviterer Naturbruksalliansen til seminar og debatt om forvaltningen av ulv i Norge. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kommer. Det gjør også en rekke politikere fra andre politiske partier, representanter fra rovviltnemndene og fagfolk som jobber med ulveforvaltning på svensk side.

Vant tråtraktor fra Felleskjøpet

Maren Lunde fra Degernes vant Østfold Bondelag sin quiz under årets Markens Grøde-messe i Rakkestad. Hun ble den heldige vinneren av en tråtraktor fra Felleskjøpet, og tok gladelig en liten kjøretur for oss.

Landbruksdirektoratet anbefaler ny regulering av svineproduksjonen

I jordbruksoppgjøret 2018 ble staten og bondeorganisasjonene enige om å regulere antall avlspurker og antall slakt/omsatte purker i svineproduksjonen. Landbruksdirektoratet fikk i oppdrag å utrede nye grenser og mulige overgangsordninger.

Utslag av krisepakken for deg

Her kan du som husdyrprodusent regne på de økonomiske effektene av krisepakken.

Utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel til 1. oktober

Opprinnelig frist for spredning av husdyrgjødsel er 1. september. Grunnet den ekstraordinære situasjonen med langvarig tørke i flere deler av landet, har Landbruks- og matdepartementet, i dag fastsatt en midlertidig endring i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav der det gis en generell utsettelse av fristen for å spre husdyrgjødsel til 1. oktober i områdene som er hardest rammet.

Våre samarbeidspartnere