Nyheter

Skarpe reaksjoner på Regional transportplan

- Det er på ny en stor skuffelse å se at jordvern og dyrka mark kun er nevnt én eneste gang i forslag til regional transportplan mot 2060, som nå er på høring, sier fylkesleder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag. Dette dokumentet skal legge grunnlag for de kommende handlingsprogrammene, og har nevnt dyrka jord kun i en drøfting om fortetting under avsnittet «Miljø» på side 12. Ikke en gang under avsnittet «Målkonflikter» er de matproduserende arealene nevnt med et eneste ord.

Moderat og løsningsorientert

Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i landbruket med nødvendige og framtidsretta løsninger, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

I dag kommer kravet

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med staten om rammevilkårene for alle norske bønder. I dag leverer de felles krav til staten ved Landbruks- og matdepartementet.

Østfold mot 2050 - signaler fra Østfold Bondelag

Østfold Bondelag har behandla forslag til Fylkesplan for Østfold "Østfold mot 2050", og er godt fornøyde med at vern av matjord, enten den er dyrka eller dyrkbar har fått såpass stor oppmerksomhet. Det er allikevel etter vårt syn områder som må ut av planbestemmelsene, bemerker fylkesleder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Smaken av verdiskaping og arbeidsplasser i Fylkestinget

I dag møtte Østfold Bondelag et samlet Fylkestinget i Østfold med «Smaken av verdiskaping og arbeidsplasser». De fikk servert alles favorittrett; pannekaker, en smakebit av pannekakeråvarenes vei fra bonde til stekepanne, og hva dette betyr i form av verdiskaping og arbeidsplasser.

Bli med på Åpen Gård på Facebook

Fredag 20. april gjentar vi suksessen fra i fjor, og arrangerer Norges største Åpen Gård på Facebook. Arrangementet gir oss mulighet til å vise norsk landbruk fram på sitt beste i forkant av årets jordbruksoppgjør. Skal vi lykkes trenger vi din hjelp!

Forventer kraftig inntektsnedgang for Østfoldbonden

Den norske bonden kan forvente en inntektsnedgang på 14 500 kroner fra 2016 til 2018. Det viser ferske tall fra Budsjettnemda for jordbruket. Bønder som produserer fjørfe, svin og korn, som er typiske Østfoldproduksjoner, rammes særlig hardt.

Åpner for etterregistrering

Landbruksdirektoratet åpner for at foretak som ikke har ført opp dyr på beite/utmarksbeite i søknad om produksjonstilskudd for 2017 nå kan etterregistrere disse opplysningene innen 25.4.2018 og få utbetalt tilskudd.

Informasjon til beitebrukere i Østfold 2018

Om det skulle bli rovviltskader på beitedyr i 2018 har Fylkesmannen beredskapstelefon som er betjent i beitesesongen. De har også laget en informasjonsbrosjyre for beitebrukere.

Kornprogrammet inviterer til fagtur til Sverige

I morgen reiser vi på tur. Nå er oppdatert program lagt inn i denne nettsaken. For tredje året på rad inviterer kornprogrammet til fagtur. Denne gangen går turen til Sverige, det blir gårdsbesøk og en dag på landbruksmessen Brunnby Lantbrukardagar.

Fagdag korntørker og kornlager 10. april

Vi har arrangert flere svært populære og nyttige fagdager om korntørker og lager. Denne gangen blir det i nytt område.

Våre samarbeidspartnere