Nyheter

Besøk Markens Grøde og Klimalåven

10. - 12. august arrangeres Markens Grøde i Rakkestad. Østfold`s største mat- og landbruksmesse arrangeres for 25. gang i år med stort fokus på klima og lokal mat.

Nye tiltak settes inn

På møtet mandag mellom Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og Bondelaget og Småbrukarlaget, stadfesta Dale elleve nye tiltak for å hjelpe i krisesituasjonen som tørken har skapt. Dale anerkjenner at det er en svært krevende situasjon for mange bønder i store deler av landet.

Jordbruket ber regjeringa om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Åtte tips til å berge halmen

Treskinga er så vidt i gang noen steder, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Viktig ved import av fôr

Fredag 13. juli ble det åpnet for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

Har du halm til overs eller trenger du halm ?

I disse tørketider har Felleskjøpet Agri organisert halmformidling – en gratis tjeneste for å formidle kontakt mellom norske kornprodusenter som har halm til salgs og husdyrprodusenter som trenger å kjøpe halm.

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Når bekymringene rundt tørken blir store

Det er mange som er bekymret for skadene som følge av tørken. Flere er vitne til at avlingen forringes for hver dag som går, enten det er kornåker eller eng til vinterfôr til dyr. Arikkelen nedenfor er skrevet av Kari-Anne Aanerud, som er en av tre HMS-rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving Øst.

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Velkommen til Klimalåven på Markens Grøde i Rakkestad

Norge kan bli et foregangsland innen klimasmart landbruk. Klimalåven skal være landbrukets samlingspunkt under messa, og fremmer sentrale temaer for et fremtidsrettet landbruk.

Tage Pettersen på gårdsbesøk i Varteig

Østfold Bondelags nestleder, Ole-Kristian Bergerud, tok imot Tage Pettersen på gårdsbesøk tirsdag 3. juli. Pettersen ønsket å lære om bondens hverdag og være med på de daglige oppgavene på gården.

Kritisk grovfôrsituasjon - tid for dugnad

Tilgangen på grovfôr til husdyr er nå kritisk, og husdyr- og kornbønder må hjelpe hverandre. Se også informasjon om fagmøte for husdyrprodusenter.

Våre samarbeidspartnere