Nyheter

Glad for rask avklaring på krisepakke

Landbruksorganisasjonene og regjeringa har i dag blitt enige om innholdet i en krisepakke etter årets tørkesommer. – Dette bidrar til å redusere tapet etter tørken, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Framtidas bønder

En uvanlig tirsdag kveld 28. august på Tomb videregående skole der om lag 115 landbruksinteresserte agronomelever, bygdeungdommer og unge bønder møttes. En kveld der engasjerte, fremadstormende ungdommer og framtidas bønder fikk et møte med spennende mennesker og deres historier, og smake taco basert på lokale råvarer.

Fullt hus på grøntmøte i Rygge

Det var fullt hus når nærmere 100 bønder som driver med grøntproduksjon fra Østfold, Akershus, Vestfold og Buskerud var samlet på Balke Gård i Rygge. Teamet var den ekstreme tørkesommeren og hvordan dette påvirker grøntproduksjon.

Forhandler om krisepakke

Fylkesleder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag, er tilfreds med at jordbruket har startet forhandlinger med staten. "En krisepakke må komme på plass for å sikre økonomien til den kriserammede bonden, og den totale matproduksjon til norske forbrukere."

Åpen Gård i Tomter 26. august

Vertskapet på Syversby Gård i Tomter ønsker velkommen til Åpen Gård søndag 26. august kl. 11.00 - 16.00.

Er du en av framtidas bønder?

Interessert i å drive gård i framtida, er ung bonde i dag eller ønsker å slå av en landbruksprat? Velkommen til samling på Tomb videregående skole tirsdag 28. august kl. 18 - 21.30. Østfold Bondelag byr på mat, besøk av engasjerte damer og quiz med bygdeungdomslaget!

Åpent Gård i Spydeberg med Østfoldmesterskap

Søndag 19. august arrangeres Åpen Gård på Grøtjern i Spydeberg. Gården åpnes kl. 12.00. Kom for å se våre dyr, og bli med på hesteridning, natursti, salg av grønnsaker. Kl 14.00 kan du bli med på kvalifisering til NM i potetskrelling.

Bondelaget vil forhandle om klimaavtale

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil gå inn i forhandlinger med regjeringa om en frivillig klimaavtale for jordbruket. Dette framkommer i et felles brev fra organisasjonene.

Samler grøntprodusenter

Østfold, Akershus, Vestfold og Buskerud Bondelag inviterer i fellesskap alle grønnsaks-/potet-/frukt- og bærprodusenter til møte i forbindelse med den ekstreme tørkesituasjonen. På møtet deltar Fylkesmannens landbruksavdeling, ledelsen i Gartnerhallen, Grøntprodusentenes Samarbeidsråd, Bama og Coop i tillegg til leder i grøntutvalget i Norges Bondelag. Møtet avholdes på Balke Gård i Rygge, Østfold tirsdag 21. august.

Søk om forskuddsutbetaling

Det er lurt å søke om avlingsskadeerstatning nå, selv om du ikke kjenner totalt skadeomfang.En vil da kunne få utbetalt opp til 70 prosent av forventet erstatning i forskudd

Kort om erstatninger i årets tørke

Nå er flere i gang med tresking, og 2. slåtten på graset vurderes av flere. Det ordinære regelverket har vist seg å ikke være tilpasset en slik ekstraordinær tørke vi har i år. Derfor gjøres det en mengde unntak. Dette kan det være krevende å følge med på så her følger en oppdatering på regelverket fra Fylkesmannen pr. 31.juli.

Våre samarbeidspartnere