Langt færre husdyrbranner i landbruket

  • Tips en venn om denne siden

Brann i landbruket

Ny statistikk viser at landbruket har redusert antall branner hvor husdyr har omkommet med 67 prosent siden 2014. Samtidig øker antall boligbranner i landbruket. Nå tar næringa grep.

Ferske tall fra Landbrukets brannvernkomité viser at det totalt ble registrert 134 branner i driftsbygninger med forsikringsutbetaling over 100 000 kr. i 2018. Dette er på samme nivå som 2017, som var beste resultat på 10 år. I ni av brannene var det husdyr som mistet livet. Dette er fortsatt ni for mye, men tilbake i 2014 var det 30 husdyrbranner. Boligbranner i landbruket har derimot hatt lite fokus, og her går utviklingen i motsatt retning. Innsatsen mot boligbranner vil bli økt i 2019.


God innsats gir resultater

Etter at en spesialtilpasset el-kontroll for landbruksbygg ble utviklet og tatt i bruk, har antallet branner i husdyrbygg gått betydelig ned.

- Norske bønder har vært flinke til å ta i bruk ny el-kontroll med elektrotermografering. Dette har avdekket store mengder brannfarlige el-feil, som har blitt utbedret. Det fortjener næringa honnør for, sier Pål-Arne Oulie, styreleder i Landbrukets brannvernkomité.

Og det var bøndene selv som gjorde det mulig å gripe an brannutfordringene. Siden brannetterforskningen i Norge ikke prioriterer landbruksbranner, var «brannårsak ukjent» forklaring på 2 av 3 landbruksbranner i myndighetenes brannstatistikk. Dette ga lite konkret å jobbe mot.


Bøndene ga svaret

For å finne brannårsakene i landbruket, gjennomførte Landbrukets brannvernkomité en branntilløpsundersøkelse i 2010. Siden de aller fleste branner starter med små branntilløp, og de fleste av disse igjen slukkes av bonden selv før større skade oppstår, ga dette mulighet å få et mer nøyaktig bilde av brannårsaker.

Til sammen der 2 600 bønder bidro og det ble rapportert om 108 branner og branntilløp, som ga et tydeligere bilde. Nærmere 50 % av branntilløpene hadde sammenheng med elektrisk installasjon og ytterligere 20 % hadde sammenheng med elektrisk utstyr.


Avdekker flere brannfarlige el-feil

Det ble så gjennomført et pilotprosjekt med el-kontrollører sertifiserte for næringsbygg og elektrotermografering i 2013, dvs. bruk av infrarødt kamera for å kunne se varmgang. Og det viste et skremmende bilde.

- Vi oppdaget at el-kontrollformen som til da var benyttet i landbruksbygg i for liten grad avdekket brannfarlige feil. Og 60 % av de alvorlige brannfarlige feilene som ble avdekket med den nye kontrollformen kunne spores tilbake til elektrikerfeil, forteller Oulie.

Fra 2014 er det satset på sertifisering av el-kontrollører innen el-kontroll i landbruksbygg, og over 10 000 gårdsbruk har hittil gjennomført el-kontroll «landbruk» med elektrotermografering. Store mengder brannfarlige feil er blitt avdekt og utbedret. Det er hovedforklaringen til den positive utviklingen i landbruksbranner.
 


Ber om bøndenes hjelp igjen

Det som ikke er positivt i 2018 er utviklingen i boligbranner i landbruket. Nå vil Landbrukets brannvernkomité igjen be om bøndenes hjelp til å avdekke brannårsakene. Derfor sendes det nå ut en ny branntilløpsundersøkelse der det oppfordres til å bidra med å sende inn egne opplevelser med branntilløp. Presis informasjon om årsaker vil gi mulighet for å iverksette effektive tiltak og snu den negative trenden på boligbranner, slik det ble gjort for driftsbygninger.

Landbrukets brannvernkomite er et samarbeid mellom sentrale aktører innen landbruksnæringen, brann- og bygningsmyndighetene og forsikringsnæringen, og jobber for å forebygge og begrense omfanget av branner i landbruket. Les mer her.

 


For mer informasjon, kontakt:

Pål-Arne Oulie, styreleder Landbrukets brannvernkomité, tlf. 482 40 607

Relaterte artikler

Skjerdump fra godtbondevett.no

Nå relanseres GodtBondevett.no

Nettsiden har gått gjennom en skikkelig oppfriskning, og byr nå på nye filmer og historier som oppfordrer til åpenhet og dialog om psykisk helse.

brann

Håper flere benytter tilskuddet for el-kontroll

To av tre branntilløp i landbruket kan knyttes til elektriske anlegg og Bondelaget gir derfor 5000 kr i tilskudd til el-kontroll med varmesøkende kamera. Hittil er tilsammen 8,5 millioner fordelt på 1 700 medlemmer. Nå håper Bondelaget at flere benytter seg av tilskuddet, før den fases ut i løpet av neste år.

Illustrasjonsbilde: Okser. En av de tre dødsulykkene i landbruket i fjor skjedde ved at en bonde ble stanget ihjel av okser.

Historisk lavt tall

Tre personer døde i ulykker knyttet til arbeid i landbruket i fjor. - Tre omkomne personer er tre for mye, men vi er glad for den positive utviklinga, og vil fortsette å jobbe for at vi unngår slike ulykker, sier Birte Usland.

Antall dødsulykker i landbruket har gått ned de siste årene.

Færre dødsulykker i landbruket

Fire personer mistet i fjor livet på grunn av arbeidsulykker i landbruket. Over en treårsperiode er antallet dødsulykker i næringen blitt halvert, viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet.

Trygg på jobb - med landbruk som eksempel

Trygg på jobb - med landbruk som eksempel er en heldagsaktivitet som lokallaget kan gjennomføre i ungdomsskolen. Opplegget er er en skoleversjon av kurset Praktisk HMS-arbeid. Trygg på jobb er utviklet etter initiativ fra Rakkestad og Degernes Bondelag.

Foto: Anne-Lill Newermann

Anbefaler kurset "Tryggere sammen"

Svenn Ove Fosseng anbefaler alle lokallag å ta kurset "Tryggere sammen". Det handler om å redusere risikoen for brann og ulykker, og hvordan du som bonde kan møte alle typer krisesituasjoner.

Forside rapport

Rapport som kan redde liv

Rapporten «Ikke en bonde å miste – om ulykker og arbeidsevne i landbruket» lanseres i dag. - Alle har noe å lære av denne, mener HMS-ansvarlig i Norges Bondelag.

Reiten og Fløisand

Sverre møtte veggen

Sverre Reiten drev gård med melkekyr og sau på Garborg i Rogaland, hadde godt sovehjerte og hadde aldri tatt en dispril. Så forsvant nattesøvnen. Uten at han forsto hva som skjedde, gikk han inn i en tung depresjon.

Per Ole Ranberg

De best mulige menneskene

Det er menneskene som er den avgjørende faktoren i danningen av landbrukets omdømme som igjen er en avgjørende faktor for de rammebetingelsene landbruket har – og får

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere