–         Å rydde åker, beitemark og grøfter for både tomgods og plast hører våren til. Alle kan bidra, både bønder, turgåere og gode naboer, sier Bartnes. Nå kan også lokallaga søke Norges Bonndelag og Gjensidiges Bærekraftfond om midler til plastinnsamlingstiltak lokalt. 

Bondelagslederen mener de aller fleste er flinke til å rydde, både etter slåtten på høsten og når snøen smelter. Han er glad for at engasjementet for å rydde plast i naturen og å hindre at tomgods havner i fôret til husdyra har økt de siste årene.

-         Jeg opplever at stadig flere skjønner at dyrka mark og beiteområder er en viktig del av matfatet vårt. Bruker vi matjorda som søppelplass får det konsekvenser, både for oss og for husdyra våre, sier Bartnes-

I dag gjenvinnes over 86 prosent av plasten i landbruket. Bartnes mener returandelen er god, men håper at den blir enda høyere framover.
 

Selv om det finnes mange leveringssteder for landbruksplast er det dessverre fortsatt noen steder hvor det mangler tilbud om levering. Norges Bondelag jobber derfor i samarbeid med Grønt Punkt Norge for å få på plass flere og bedre leveringssteder for landbruksplast over hele landet.        

-          Skal vi lykkes med økt returandel trenger vi flere leveringspunkter for plast, særlig i distriktene. Men vi må også ta i et ekstra tak selv. Rydding og gjenvinning av landbruksplast er viktig både for miljøet og for næringas omdømme.

Han oppmuntrer også til at medlemmer og tillitsvalgte synliggjør den store arbeidsinnsatsen som legges ned i næringa for å rydde og gjenvinne plast.

-          Den innsatsen som legges ned hvert år fortjener enda mer honnør. Del gjerne bilder av ryddedugnad i sosiale medier, skryt litt av hverandre, det kan vi alle bli flinkere til, avslutter bondelagslederen.
 

Se lederen i Sogn og Fjordane Bondelag lære hvordan man gjør klar plasten til gjenvinning.