• 25. april: Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag utveksler kravdokumenter
  • 29. april - kl. 11.00:  Jordbrukets krav overleveres Landbruks- og matdepartementet (LMD)
  • 7.mai: LMD legger fram statens tilbud
  • 16. mai: Siste frist for å avslutte forhandlingene

Bakgrunn: Jordbruksoppgjøret 2019

Samleside: Jordbruksoppgjøret 2019