Nyvalgt leder i rovviltnemda, Gunnar Alstad, vil gi en innføring i forvaltningsplanen for store rovdyr. Han vil ta for seg gjeldende forvaltningsplan, hvordan det arbeides med forvaltningsplanen og hva som påvirker arbeidet med forvaltningsplanen.

Det er kjempeviktig å delta på denne temadagen, sier rovviltansvarlig i fylkesstyret til Sør-Trøndelag Bondelag, Frank Røym. Her får du mulighet til å få en innføring i mange tema knyttet til rovdyr og beitenæring, sammen med politikere, sier han. Selv skal han være møteleder og ha et innlegg om bondelagets betraktninger om hva rovviltforliket er og hva Krokann-dommen er.

I Agdenes har de gaupa helt innpå gårdstuna. Gårdbruker Kristina Fremstad vil fortelle hvordan bøndene i område opplever å ha gaupa på innmarka, og det blir en diskusjon om innmark skal regnes som en del av gaupas yngleområde eller ikke.

Vi får en innføring i erstatningstall for sau og tamrein og innføring i bestandsutviklingen for fredet rovvilt i Sør-Trøndelag de siste 10 årene. Kjell Vidar Seljevoll hos Fylkesmannens miljøvernavdeling bidrar med det.

Hvilke forebyggende og konfliktdempende tiltak er prøvd og hvordan virker de? Kjell Erik Berntsen fra Rennebu vil gi oss et innblikk i det. Ørneprosjektet på Fosen får vi også høre om. Beitebruker og initiativtaker Eivind Myklebust kommer og forteller hva som er gjort og hvilke resultater de har fått. En innføring i beiteressursene i Sør-Trøndelag får vi av Yngve Rekdal fra NIBIO. Vi har mange gode beiteområder i Sør-Trøndelag, men hva er så spesielt med akkurat Forollhogna?

Underveis blir det korte diskusjoner om temaene, og helt til slutt gir vi politikerne muligheten til å si hva de vil og hvordan de skal få det til. Stortingsrepresentant Eva-Kristin Hansen fra Ap og varaordfører i Fylkestinget, Gunn I Stokke fra Sp har bekreftet at de kommer. Og vi regner med at flere av de påmeldte politikerne vil hive seg på debatten både underveis og på slutten av temadagen.

Har du ikke meldt deg på? Da må du ta kontakt på berit.solberg@bondelaget.no snarest:-)

Programmet til temadag store rovdyr, ørn og beitenæring i Sør-Trøndelag finner du her.