Se denne filmen om vern av matjord, fra det tidligere Sør-Trøndelag.

Vern om dyrkajorda er viktig. Knapt 3% av arealet i Norge i dag er dyrka jord, og bare en tredjedel av dette igjen er god nok til matkorndyrking. Den beste matjorda i Trøndelag ligger rundt fjorden, langs elvene nede i dalen. Den ble dannet under forrige istid, og har vært dyrket siden før vikingetida. I en verden med økende befolkningsvekst er det behov for mer matproduksjon, og alle land må bidra med mat til egen befolkning, sa Rosmo. Da er det bekymringsfullt at den beste matjorda planlegges nedbygd. En siste utvei hvis matjord må gi tapt for utbygging er jordflytting. Det er en kunnskapskrevende prosess, med en kostnad som må ilegges utbygger. En må se på alternative utbyggingsmuligheter og sjekke om behovet for utbyggingen virkelig er der.