Kompetansenettverk lokalmat midt ble opprettet i 2002 og er finansiert med årlige midler fra jordbruksavtalen.  Formålet med ordningen er å tilby kunnskap som stimulerer til mer lokal verdiskaping av mat og drikke. Målgruppen er primærprodusenter eller små/mellomstore næringsmiddelvirksomheter som ønsker å utvikle, foredle og selge produkter basert på lokale ressurser, markedsmuligheter og forbrukerbehov.

Kontaktperson hos Trøndelag Bondelag: Berit Sølberg, berit.solberg@bondelaget.no, 905 66 342

Kompetansenettverket har fagdager, bedriftsbesøk med rådgivning, startbesøk og fagkurs. Fagkursene spenner seg fra hygiene og internkontroll til salg, markedsføring og praktisk produksjon og produksjonsmetoder.