Kompetansesenter og demonstrasjonshager for urbant landbruk

Voll gård demonstrasjonshage og kompetansesenter for urban dyrking. Kompetansesenteret har egen gartner og det er aktiviteter og kursvirksomhet knyttet til kompetansesenteret.

Andelslandbruk er også et konsept som kan knyttes til det bynære og urbane landbruket. Medalshus andelslandbruk  i Melhus er et godt eksempel fra Trøndelag. Andre eksempler er Vikhammer andelsgård som ligger i Malvik og Egge museum andelslandbruk som ligger i Steinkjer. 

Felleshager i Trondheim har poppet opp. Kneiken felleshage er et eksempel. Oversikt over urban dyrking i Trondheim kommune.

Birøkt

Mange har de siste årene blitt oppmerksomme på de pollinerende insektenes betydning for matproduksjonen. I bynære strøk vil "tilgangen" på pollinatorer derfor være av ekstra stor betydning. Flere velger å drive med birøkt på toppen av bygninger, i parker og som et tilskudd til kolonihagene sine. Er du interessert i å lære mer om mulighetene innenfor birøkt, kan du finne ditt lokallag hos Norges Birøkterlag
 

Hvis du syns at det er viktig å støtte arbeidet med lokal matproduksjon og bønder i hele landet, så trykk på bildet av den frodige potetkassen:-)