Kompetansesenter og demonstrasjonshager for urbant landbruk

Sommeren 2016  etablerete Voll gård demonstrasjonshage og kompetansesenter for urbant landbruk. Gartner hentet med spesialkompetanse helt fra USA er ansatt og mange har besøkt åkeren og  hagen. Det gjennomføres kurs bl.a i samarbeid med Skjetlein vgs.

Andelslandbruk er også et konsept som kan knyttes til det bynære og urbane landbruket. Medalshus andelslandbruk  i Melhus er et godt eksempel fra Trøndelag. Et annet eksempel er Vikhammer andelsgård som ligger i Malvik, og Mære andelslandbruk i Steinkjer kommune. 

Felleshager i Trondheim har poppet opp. Kneiken felleshage er et eksempel. Kolonihager har eksistert en god stund, og har de senere årene hatt økende interesse. Klemetsaunet kolonihage ligger på veien utover til Flakk via Trolla. 

Birøkt

Mange har de siste årene blitt oppmerksomme på de pollinerende insektenes betydning for matproduksjonen. I bynære strøk vil "tilgangen" på pollinatorer derfor være av ekstra stor betydning. Flere velger å drive med birøkt på toppen av bygninger, i parker og som et tilskudd til kolonihagene sine. Er du interessert i å lære mer om mulighetene innenfor birøkt, kan du finne ditt lokallag hos Norges Birøkterlag
 

Hvis du syns at det er viktig å støtte arbeidet med lokal matproduksjon og bønder i hele landet, så trykk på bildet av den frodige potetkassen:-)