Trønderbonden vil gjøre det han/hun kan for å holde naturen fri for plast og farlig avfall. For å klare det må en ha gode ordninger for retur av landbruksplast og gode rutiner for levering og rydding. Trøndelag Bondelag oppfordrer til å rydde plast hele året, og spesielt om våren når snøen forsvinner. "Plukk opp sneppen"  er en årslig oppfordring i sosiale media om å bli med på det.

Børstad Transport har laget en oppskrift for oss på hvordan en gir fullmakt ved deklarering av farlig avfall.  Det er viktig at gårdbruker har gitt fullmakt når avfall som spillolje og batterier til kjøretøy i næring skal leveres inn. Børstad Transport er en av flere som har mottak for slikt avfall, men det er "avfallprodusent" som må deklarere avfallet på forhånd. Du må har organisasjonsnummer og bankID for innlogging for å få det til. Følg oppskriften som du finner i lenke til høyre.

Det er lagt ut på Landbrukspodden en sending om landbruksplast.

Når dere vil gjennomføre ryddeaksjoner i åker og eng: Registrer gjerne områder som trenger rydding hos Hold Norge Rent. Da vil en også få registrert hvor, hva slags søppel og hvor mye som plukkes. 

Felleskjøpet har et opplegg på henting av landbruksplast på gården gratis hvis plasten komprimeres. Bjørnar Schei fra Jøa er med i et pilotprosjekt, og han forklarer godt hvar det går ut på.

Når du handler landbruksplast, betaler du en miljøavgift på plasten. Dette skal komme fram på kvitteringa. Miljøavgifta går inn i et frivillig system som håndteres av Grønt Punkt ved Plastretur (40% av landbruksplasten) eller Felleskjøpet som sammen med Norsirk skal håndtere 60% av landbruksplasten fra 01.01.24, der mottakere av landbruksplast får et tilskudd for å ta i mot plasten.

Det er fortsatt slik at det er gårdbruker sitt ansvar å få landbruksplasten til godkjent mottakspunkt. Dette løses på mange måter. Noen har avtale med transportør om å komme til gården og hente plasten og betaler et avtalt beløp for det eller det organiseres med en abonnementsordning. Noen leier container som hentes etter avtale. Felleskjøpet henter gratis hvis plasten er sortert, ren og komprimert og de er i området for å levere driftsmidler. Dette bestilles på Felleskjøpets hjemmesider.  Noen steder organiserer lokale bondelag og evt i samarbeid med, landbrukskontor henting av plast fra faste, avtale oppsamlingssteder og avtaler med transportør henting av plasten. Mottakerne/godkjente mottakspunkt skal ta plasten videre til gjenvinning. Også plast som må sorteres ut som restavfall skal de ta imot for videre transport til varmegjenvinning (godkjente forbrenningsanslegg).

Landbruksplasten skal være ren for større jordklumper, steiner, is, vann og andre fraksjoner. Den skal leveres "riste-ren", altså riste den ren for de fraksjonene som er nevnt, så noen "jordflekker" på plasten må man regne med, sier Are Magnus Adolfsen i Plastretur as. PP-sekker kan leveres gratis hos aktører i Grønt Punkt så lenge de er "rene" for produkter og annen forurensning. Her finner du mottakene til Grønt Punkt.