"Rovdyrsituasjonen har tømt store deler av Indre Namdalen for sau, og nå står andre områder av våre rike beitedistrikter i fare for å lide samme skjebne" sier en fortvilt fylkesleder Borgny Grande og fortsetter;  " Signalene fra Klima og Miljø-departementet skaper stor usikkerhet i beitenæringa om det er liv laga å fortsette med beitebruk, og dette kan medføre at gårdbrukere i flere områder ser etter alternative driftsformer"
Nord-Trøndelag Bondelag hilser engasjementet fra ordførerne i Trøndelag velkommen, og håper at dette opprøret vil spre seg til andre fylker. "Når KLD fremmer forslag om å utvide yngleområdet for bjørn midt i den verste tapssessongen for beitenæringa på mange år provoserer det ikke bare næringen, men også hele lokalsamfunnet. Vi kan ikke sitte rolig å se på at KLD uten faglig diskusjon og politisk behandling forhindrer en viktig ressursutnytting av utmarksbeite i en situasjon hvor vi opplever forkrise over hele landet på grunn av tørke. Av alle departement burde KLD nå innrette sin politikk på å minske konsekvenser av klimaendringer, og ikke legge sten til byrde." sier en harnisk fylkesleder.
Nord-Trøndelag Bondelag har i hele sommer fulgt situasjonen for beitenæringa ganske tett, og på mandag vil ledelsen møte beitenæringa i Meråker for å diskutere situasjonen der spesielt. Fylkesbondelaget vil sammen med Norges Bondelag jobbe videre for at det skal være mulig å ha en forvaltning av våre rovdyr som fortsatt muliggjør beiting av våre utmarksressurser.