Dialogmøtene er et samarbeid mellom Fylkesmannens miljøvernavdeling, Fylkesmannens avd for landbruk og bygdeutvikling, Sør-Trøndelag Sau og Geit, Nortura og Sør-Trøndelag Bondelag. Dette har kommet i stand etter dialogmøter på fylkesplan og vi ser et behov for at dette tiltaket gjennomføres i fylket.

Program/innhold for alle møtene:
Tidsrom for møtene: Kl 19.00 – 21.30.

Fylkemannens folk vil orientere om det som har med rovdyrerstatninger å gjøre.
Spørsmål og kommentarer fra salen etter hvert programpunkt.

  • Informasjon om de mest sentrale endringene i den nye erstatningsforskriften og vilkår for erstatning ved tap av husdyr til rovvilt, normaltapsberegning og individuell beregning av erstatning v/FMVA
  • Sauekontrollen v/Nortura: Nytte og bruk av sauekontrollen
  • Orientering om forebyggende og konfliktdempende tiltak v/FMVA og FMLA

Enkel servering i starten av møtene.

Møtesteder:
Tirsdag 24. februar: Orkanger: Meieriloftet hos Orkladal Ysteri, Gjølme
(Agdenes, Snillfjord, Hitra, Frøya, Hemne, Meldal, Orkdal, Skaun)

Tirsdag 3. mars: Selbu: Camp Eggen
(Tydal, Selbu, Malvik)

Onsdag 4. mars: Oppdal: Oppdal Turisthotell (ved jernbanestasjonen)
(Oppdal, Rennebu)

Tirsdag 10. mars: Støren: Støren Hotell (ved jernbanestasjonen)
(Klæbu, Trondheim, Melhus, Midtre-Gauldal, Holtålen, Røros)

Tirsdag 17. mars: Rissa: Skaugdal Grendahus
(Fosen)

Program og oversikt over alle dialogmøtene kan du laste ned her.