I forrige uke skrev vi om sauebonde Eivind Såstad Mjøen som ventet på svar på om Klima- og Miljøverndepartementet kom til å gjenoppta behandling av rovdyrerstatningssakene fra 2011 og 2012 eller ikke. Denne uka kom det svar fra departementet. Sør-Trøndelag Bondelag er fornøyde med at departementet gjenopptar sakene, og vi vil følge med i utviklingen av sakene videre.

Les Gjenopptar 77 erstatningssaker

I brevet til saueeierne det gjelder står det blant annet: "Departementet har merket seg ønsket om og begrunnelsen fra organisasjonene for ny realitetsbehandling. For å skape mest mulig ro om saken, er departementet kommet til at begjæringene som Miljødirektoratet mottok i kjølvannet av Krokann-dommen, bør bli gjenstand for en realitetsbehandling i forvaltningen. Forutsetningen må imidlertid være at de som fremmet omgjøringsbegjæring bekrefter at de ønsker ny realitetsbehandling."

Les hele brevet fra Klima- og miljøverndepartementet sendt til de 77 det gjelder

Hvor lenge kan en holde liv i en sauebonde?