Avlingssvikt kan få konsekvenser økonomisk og for driftsomfanget. Ta tidlig kontakt med dine rådgivere dersom du ser behov for tilpasninger. Bruk rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving til fôrplanlegging eller kontakter hos dine varemottakere. Ta en ekstra gjennomgang av regnskap og ta kontakt med HMS-rådgiveren om du trenger noen å snakke med. Ikke vent med å be om hjelp!