Avlingssvikt kan få konsekvenser økonomisk og for driftsomfanget. Ta tidlig kontakt med dine rådgivere dersom du ser behov for tilpasset fôring ved liten tilgang på grovfôr. Bruk rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving eller kontakter hos dine varemottakere. Ta en ekstra gjennomgang av regnskap med regnskapskontoret. Ta kontakt med HMS-rådgiveren om du trenger noen å snakke med. Ikke vent med å be om hjelp!