Det er viktig å kunne dokumentere situasjonen. Gjør gjerne dette fortløpende med tekst og bilder. Før f.eks. en enkel dagbok der du dokumenterer årsakssammenhenger og tiltak du har gjort. Hele eller deler av tilskuddet kan avkortes dersom foretaket ikke har drevet på en faglig forsvarlig måte og har gjort det som er normalt kan forventes for å forebygge tap. Du finner mer informasjon og skjemaer på Landbruksdirektoratets nettsider. https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/torke-og-mulig-produksjonssvikt