Klimarådgivning

  • Tips en venn om denne siden

Klimarådgivning

Klimarådgivning på hvert enkelt gårdsbruk vil starte opp i 2018.

Det er stor variasjon fra gårdsbruk til gårdsbruk hvilke klimagrep som passer. I tillegg registreres ikke de fleste klimagrep som i dag gjøres på norske gårdsbruk. Derfor startet Norges Bondelag og Norsk Landbruksrådgivning prosjektet «Klimasmart landbruk» i 2016 med formål om å redusere klimaavtrykket til norsk landbruk ved å sikre bedre informasjon og gode verktøy klimakutt på norske gårdsbruk. Prosjektet har i dag en styringsgruppe bestående av representanter fra NLR, Norges Bondelag, TINE, Nortura og Felleskjøpet Agri.

Nye verktøy for å beregne klimaavtrykk

Prosjektet «Klimasmart landbruk» har som mål å utvikle et nytt system og verktøy for å beregne klimaavtrykk og registrere klimakutt tilpasset hvert enkelt gårdsbruk, både med hensyn til produksjon og størrelse. Verktøyet skal være grunnlaget for effektiv og målrettet klimarådgiving tilpasset det enkelte gårdsbruk. Godt etablerte systemer for data og dokumentasjon i norsk landbruk gir mulighet for å utvikle et beregningsverktøy for klimakutt som er anerkjent internasjonalt, og kan gjøre norsk landbruk til klimaspydspiss.

Prosjektet er under utvikling og vil starte opp i enkelte områder av landet mot slutten av 2017. Et landsdekkene tilbud om klimarådgivning på det enkelte gårdsbruket er tenkt å starte opp i 2018.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
18
Januar

Kornkonferansen

Oslo Kongressenter
Mandag
06
Februar

AU-møte

Tirsdag
07
Februar

Styremøte

Våre samarbeidspartnere