Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Dialogmøter rovdyrerstatninger i Sør-Trøndelag

Det blir gjennomført fem informasjons-/dialogmøter om rovdyrerstatninger i Sør-Trøndelag. Vi ser behov for det nå når det har kommet ny forskrift for erstatning av tap av husdyr til rovvilt, sier rovdyransvarlig i styret til Sør-Trøndelag Bondelag, Frank Røym. Det er viktig at husdyreierne setter seg inn i vilkår og forebyggende tiltak. Samtidig som det blir mulighet for å stille spørsmål.

Hvor mange Erfaringsgrupper er det - og hva fokuserer de på?

Her kommer en oversikt over de som har fått midler fra KTL til å drive kompetanseheving i 2014/2015. Kanskje kan det være til inspirasjon for flere å starte opp? Er du med i en kukafe eller lignende kan dere nå få tilskudd for å hyre inn fagpersoner til å gi det en ekstra faglig tyngde.

Grunneiermøte - ny E6 i Rennebu og Midtre-Gauldal

Rennebu og Midtre Gauldal har vedtatt hovedtraseene for ny Europavei 6 gjennom kommunene, fra kryss Løklia overfor Vindalsliene og til Ulsberg. Statens Vegvesen er nå i ferd med å starte reguleringsarbeidet for veitraseen. Bondelaget arrangerer informasjons- og innspillsmøte for grunneierne 12. januar på kommunehuset i Rennebu.

I Meldal arrangeres møtet Framtid i landbruket

Fredag 16. januar inviterer landbruksorganisasjonene i Meldal til sitt årlige stormøte Framtid i landbruket. Helgrøde, årets grovfôr, jordbruksforhandlingene og erfaringer fra New Zealand står på programmet.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere